logo

Zijn stem uitbrengen

Zijn stem uitbrengen

Men kan gaan stemmen tussen 8 en 16 uur.

Om geldig te stemmen voor de gemeenteraadsverkiezingen mag men per verkiezing slechts stemmen op één en dezelfde lijst. 

Na een lijst te hebben gekozen, kan de kiezer:

  • een stem uitbrengen in het vakje bovenaan de lijst (lijststem);
  • een stem uitbrengen in het vakje naast de naam van één of meerdere kandidaten (naamstem).

Wanneer er tegelijk een lijststem en één of meerdere naamstemmen op dezelfde lijst worden uitgebracht, wordt met de uitgebrachte lijststem geen rekening gehouden. 

Aangezien men in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gebruik maakt van de geautomatiseerde stemming of de elektronische stemming met papieren bewijsstuk, is het bijgevolg niet mogelijk op verschillende lijsten te stemmen daar de kiezer eerst een lijst moet kiezen vooraleer hij, indien hij dat wenst, een naamstem kan uitbrengen.