logo

Verkiezingskalender

Verkiezingskalender

Het aftellen kan beginnen…14 oktober 2012 komt steeds dichter. Maar tegen deze datum moeten de kandidaten, de potentiële kiezers, de gemeenten, de Regering en andere actoren bepaalde formaliteiten vervullen.

Ook na de verkiezingen zullen talrijke taken uitgevoerd moeten worden, rekening houdend met nauwkeurige termijnen.

De verkiezingsagenda stelt, datum per datum, de verschillende belangrijke termijnen betreffende het verloop van de organisatie van de gemeenteverkiezingen voor. Het gaat dus om een document dat velen onder ons de hele tijd bij zich zullen hebben en dat iedereen toelaat de verkiezingen beter te kennen en de verschillende stappen om een goed verloop van de gemeenteraadsverkiezingen te waarborgen beter te kunnen volgen.

Er zijn ook microagenda’s opgesteld. Het doel hiervan is de aandacht te vestigen op belangrijke data in functie van de bestemmeling van de regel: college van burgemeester en schepenen, kiezers, gewestelijke Regering, partijen en kandidaten, hoofdbureaus, stembureaus,…