logo

Algemene principes

Algemene principes

  • Elke kiezer heeft recht op één stem;
  • De stemming is geheim;
  • De stemming is verplicht (dat betekent dat wie zich niet in het kiesbureau meldt, zonder geldige en aanvaarde rechtvaardiging, hiervoor strafrechtelijk veroordeeld kan worden);
  • Het stemrecht is democratisch, wat wil zeggen dat het kiezers zijn die toezien op de stemverrichtingen;
  • De verkiezingen vinden plaats op grond van proportionele vertegenwoordiging, wat betekent dat de zetels niet allemaal worden toegekend aan de lijst met de meeste stemmen. De stemmen worden verdeeld tussen alle lijsten in verhouding tot het aantal verkregen stemmen;
  • De Grondwet en het Brusselse kieswetboek verplichten sinds kort lijsten met zowel mannen als vrouwen, teneinde gelijke toegang tot verkozen mandaten voor iedereen te bevorderen.