logo

De oproeping

De oproeping

Voor de verkiezingen ontvangt iedere kiezer per post een persoonlijke oproepingsbrief die onder meer het adres vermeldt van het stembureau waarnaar u dient te gaan. Op de dag van de verkiezingen moet u in het bezit zijn van dat document.

Algemene oproeping

Vóór elke verkiezing verschijnt een bericht in het Belgisch Staatsblad om de aard van de verkiezing aan te geven, evenals de dag waarop ze zal plaatshebben en de openingsuren van de stembureaus. Dit bericht wordt ten minste 15 dagen vóór de verkiezing door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering bekendgemaakt.

Individuele oproeping

Alle kiezers moeten beschikken over een individuele oproepingsbrief. Deze oproepingsbrief wordt minstens 15 dagen vóór de verkiezing verstuurd door het college van burgemeester en schepenen van de gemeente waar de kiezer ingeschreven is. De kiezer die zijn oproepingsbrief niet ontvangen heeft, kan deze afhalen op het gemeentesecretariaat tot 12 uur op de dag van de verkiezing. Deze oproepingsbrief moet in het stembureau getoond worden.

Na het stemmen wordt op de oproepingsbrief een stempel aangebracht zodat de kiezer kan aantonen dat hij effectief gestemd heeft.

 

Gemeenteraadsverkiezingen. Mededeling.