logo

Praktische aspecten

Praktische aspecten

Zondag 14 oktober 2012. De grote dag is aangebroken om te gaan stemmen. U vindt hier een uitvoerige uitleg over de voornaamste stappen op dit belangrijk moment in uw leven als burger.

 

  1. Ga goed na of u uw identiteitskaart en uw oproepingsbrief niet bent vergeten vóór u thuis weggaat.
  2. U begeeft zich naar het stembureau waarvan het adres op uw oproepingsbrief staat. 
  3. U wacht tot u wordt opgeroepen om het stemlokaal te betreden. De leden van het stembureau zien erop toe dat het aantal kiezers dat in het stemlokaal wordt toegelaten, nooit het aantal beschikbare stemhokjes overschrijdt. De kiezers mogen niet langer in dit lokaal blijven dan nodig is om te stemmen. Zij mogen er ook niet gewapend verschijnen.
  4. Om de operaties te vergemakkelijken, houdt u uw identiteitskaart en uw oproepingsbrief klaar op het moment dat u het lokaal binnengaat. Wanneer u aan de beurt bent, kunt u ze onmiddellijk tonen aan het lid van het bureau dat u hierom vraagt. Deze documenten worden teruggegeven nadat u gestemd hebt. Een lid van het bureau tekent uw naam aan op de kiezerslijst en overhandigt u de magneetkaart.
  5. U begeeft zich naar een leeg stemhokje. Er wordt hulp voorzien voor de kiezers die als gevolg van een lichamelijke handicap niet alleen het stemhokje kunnen betreden of er hun stem niet zelf kunnen uitbrengen. Overigens, en dit is nieuw, in elk gebouw is er nu voor personen met een handicap een speciaal stemhokje beschikbaar.
  6. U brengt uw stem uit. Daartoe volgt u de eenvoudige en duidelijke instructies die op het scherm verschijnen.
  7. Nadat u uw stem hebt uitgebracht, verlaat u het stemhokje en overhandigt u de magneetkaart aan de voorzitter van het stembureau.
  8. Alvorens u het stembureau verlaat, krijgt u uw identiteitskaart en uw oproepingsbrief terug nadat deze door een lid van het bureau is afgestempeld. Deze stempel bewijst dat u uw stemplicht hebt vervuld.