logo

Voorzitter van het hoofdbureau

Voorzitter van het hoofdbureau

Formulier A1: Bericht van de voorzitter van het hoofdbureau aan de kiezers en de kandidaten. U vindt hier het word-document.

---

Formulier B2: Aanwijzing van de voorzitters van de stembureaus door de voorzitters van de hoofdbureaus. U vindt hier het word-document.

Formulier B2bis: Aanwijzing van de voorzitters van de stembureaus door de voorzitters van de hoofdbureaus boor de gemeenten die gebruik maken van het elektronisch stemsysteem met een papieren bewijsstuk. U vindt hier het word-document.

Formulier B3: Aanwijzing van de plaatsvervangende voorzitters van de hoofdbureaus door de voorzitters van de hoofdbureaus. U vindt hier het word-document.

Formulier B4: Aanwijzing van de bijzitters van de hoofdbureaus door de voorzitters van de hoofdbureaus. U vindt hier het word-document.

Formulier B5: Aanwijzing van de bijzitters van de stembureaus door de voorzitter van het hoofdbureau. U vindt hier het word-document.

Formulier B5bis: Opgave van de kandidaat-voorzitter, plaatsvervangende voorzitter, bijzitters of plaatsvervangende bijzitters die geen of ontoereikende wettige redenen van verhindering opgeven. U vindt hier het word-document.

Formulier B6: Brief van de voorzitter van het hoofdbureau aan de voorzitter van het stembureau betreffende de samenstelling van zijn stembureau. U vindt hier het word-document.

Formulier B7: Lijst met de samenstelling van de stembureaus van de gemeente. U vindt hier het word-document.

---

Formulier C5: Ontvangstbewijs van een voordrachtsakte. U vindt hier het word-document.

Formulier C9: Kennisgeving van afwijzing van kandidaturen door de voorzitter van het hoofdbureau. U vindt hier het word-document.

Formulier C10: Kennisgeving van een bezwaar door de voorzitter van het hoofdbureau. U vindt hier het word-document.

Formulier C11: Ontvangstbewijs van een bezwaar door de voorzitter van het hoofdbureau. U vindt hier het word-document.

---

Formulier L: Overhandiging van de omslag aan de voorzitter van het hoofdbureau (Gemeenten met het geautomatiseerd stemsysteem). U vindt hier het word-document.

Formulier Lbis: Overhandiging van de omslag aan de voorzitter van het hoofdbureau - Gemeenten met het elektronisch stemsysteem. U vindt hier het word-document.

---

Formulier R1: Kennisgeving aan de voorzitters van de stembureaus (geautomatiseerd stemsysteem). U vindt hier het word-document.

Formulier R1bis: Kennisgeving aan de voorzitters van de stembureaus (elektronisch stemsysteem). U vindt hier het word-document.

Formulier R8: Ontvangstbewijs aan de voorzitter van het stembureau (geautomatiseerd stemsysteem). U vindt hier het word-document.

Formulier R8bis: Ontvangstbewijs aan de voorzitter van het stembureau (elektronisch stemsysteem). U vindt hier het word-document.

Formulier R10: Uitslag van de verkiezingen (geautomatiseerd stemsysteem). U vindt hier het word-document.

Formulier R10bis: Uitslag van de verkiezingen (elektronisch stemsysteem). U vindt hier het word-document.

---

Formulier T3: Oproeping getuigen voor de stembureaus. U vindt hier het word-document.

Formulier T4: Kennisgeving aan de getuigen na loting. U vindt hier het word-document.