logo

Politieke partijen

Politieke partijen

Formulier C13: Attest afgeleverd door een afgevaardigde van een politieke partij. U vindt hier het word-document.

Formulier C14: Verklaring van terbeschikkingstelling van het gemeenschappelijk volgnummer. U vindt hier het word-document.

Formulier C15: Model van toelating voor het gebruik van een letterwoord dat op gemeentelijk niveau reeds gebruikt werd bij de verkiezingen van 8 oktober 2006 (artikel 22bis, §4, 4de lid, van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek). U vindt hier het word-document.

---

Formulier E1: formulier voor de aanvraag van de afgifte van een afschrift van de kiezerslijst aan een politieke partij. U vindt hier het word-document.