logo

Hoofdbureaus

Hoofdbureaus

Formulier C6: Proces-verbaal van de voorlopige afsluiting van de kandidatenlijst. U vindt hier het word-document.

Formulier C7Proces-verbaal van de definitieve afsluiting van de kandidatenlijst zonder beroep. U vindt hier het word-document.

Formulier C8: Proces-verbaal van de definitieve afsluiting van de kandidatenlijst met beroep - gemeenten die het automatische stemsysteem gebruiken. U vindt hier het word-document.

Formulier C8bis: Proces-verbaal van de definitieve afsluiting van de kandidatenlijst met beroep - gemeenten die het elektronische stemsysteem gebruiken. U vindt hier het word-document.

---

Formulier F1: Schuldvorderingsverklaring voor de reiskosten van de leden van de kiesbureaus. U vindt hier het excel-document.

---

Formulier R4bis: Lijst voor de betaling van het presentiegeld aan de leden van het hoofdbureau. U vindt hier het word-document.

Formulier R9: Proces-verbaal van het hoofdbureau. U vindt hier het word-document.

Formulier R11: Kennisgeving van de uitslag. U vindt hier het word-document.

---

Formulier T2: Proces-verbaal van de loting voor de boventallige getuigen in de stembureaus. U vindt hier het word-document.