logo

Verkiezingsuitgaven

Verkiezingsuitgaven

Formulier D1: formulier te gebruiken door de politieke partijen om zich ertoe te verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven. U vindt hier het word-document.

MODEL VAN GEMEENSCHAPPELIJK FORMULIER BETREFFENDE DE AANGIFTE VAN DE VERKIEZINGSUITGAVEN VOOR DE POLITIEKE PARTIJEN DIE OPKOMEN IN MEER DAN EEN GEWEST BIJ DE LOKALE VERKIEZINGEN OP 14 OKTOBER 2012. U vindt hier het word-document.

Formulier D3: formulier te gebruiken door de politieke partijen voor de aangifte van de herkomst van de door de politieke partijen aangewende geldmiddelen. U vindt hier het word-document.

Formulier D4: formulier te gebruiken door de kandidaten voor de aangifte van hun verkiezingsuitgaven. U vindt hier het word-document.

Formulier D5: formulier te gebruiken door de kandidaat voor de aangifte van de herkomst van de geldmiddelen aangewend voor zijn verkiezingsuitgaven. U vindt hier het word-document.

Formulier D6: formulier te gebruiken door de lijsten voor de aangifte van hun verkiezingsuitgaven. U vindt hier het word-document.

Formulier D7: formulier te gebruiken door de lijsten voor de aangifte van de herkomst van de geldmiddelen voor hun verkiezingsuitgaven. U vindt hier het word-document.

Formulier D8: formulier te gebruiken door de voorzitter van de Rechtbank van Eerste Aanleg om het rapport op te stellen betreffende de uitgaven voor de verkiezingspropaganda gedaan door de politieke partijen. U vindt hier het word-document.

Formulier D9: Overzicht houdende registratie van de identiteit van de natuurlijke personen die giften doen van 125 euro en meer aan politieke partijen, lijsten, kandidaten en politieke mandatarissen voor de verkiezingen met het oog op de vernieuwing van de gemeenteraden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. U vindt hier het word-document.