logo

Ministeriële besluiten

Ministeriële besluiten

Ministerieel besluit van 15 maart 2012 tot vaststelling per gemeente van de bevolkingscijfers op 31 december 2011.

Ministerieel besluit van 15 maart 2012 tot vaststelling van de rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5, eerste lid, van de Nieuwe Gemeentewet.

Ministerieel besluit van 8 mei 2012 tot vaststelling van de modellen van de te gebruiken formulieren en verslagen in het kader van de controle van de verkiezingsuitgaven voor de verkiezing van de gemeenteraden.

Ministerieel besluit van 19 juli 2012 tot vaststelling van het model van de onderrichtingen voor de kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Ministerieel besluit van 21 augustus 2012 houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012.

Ministerieel besluit van 1 oktober 2012 tot vaststelling van de overeenstemming met de algemene erkenningsvoorwaarden van de geautomatiseerde stemsystemen, elektronische stemsystemen en de elektronische optelsystemen voorgesteld door de firma S.A. Stésud N.V. en de firma Smartmatic B.V.