logo

Allerlei

Allerlei

Gebruik van de naam, het letterwoord en het logo « FN » « Front national » « Nationaal Front »

Op 15 maart 2012 heeft het Hof van Beroep van Luik een arrest gewezen, waarbij het bevestigt dat de « vereniging naar Frans recht FRONT NATIONAL » op het grondgebied van de Benelux de enige titularis is van:

  • het figuratieve merk houdende de zwart-rode vlam op een gele achtergrond met de vermelding « FN »;
  • het figuratieve merk « FN »;
  • het verbale merk « FRONT NATIONAL –NATIONAAL FRONT ».

De aandacht van de voorzitters van de hoofdbureaus wordt gevestigd op deze beslissing waarvan een afschrift kan bekomen worden op aanvraag aan onze diensten.