logo

Brussels gemeentelijk kieswetboek

Brussels gemeentelijk kieswetboek

De verkiezingsreglementering heeft enkele wijzigingen ondergaan

Het Brussels gemeentelijk kieswetboek werd gewijzigd door een ordonnantie van 16 december 2011, die werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 25 januari 2012, en een ordonnantie van 12 juli 2012, bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 16 juli 2012. De aanpassingen die werden aangebracht in de Brusselse gemeentelijke kieswetgeving zijn hoofdzakelijk ingegeven door het verslag dat werd opgesteld door het Bestuur Plaatselijke Besturen naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen in 2006. Sommige wijzigingen sluiten evenwel aan bij wijzigingen die in de kieswetgeving aangebracht werden door de federale wetgever na de federale verkiezingen in 2007 en de gewestelijke en Europese verkiezingen van 2009. Ten slotte zijn een aantal nieuwigheden geïnspireerd op initiatieven van de Vlaamse en Waalse wetgevers.

Een van de nieuwigheden die is ingevoerd in het Brussels gemeentelijk kieswetboek betreft een nieuwe indeling van de titels in hoofdstukken in afdelingen, met het oog op een duidelijker inhoudsoverzicht zodat het gemakkelijker wordt een artikel te zoeken dat betrekking heeft op een welbepaalde aangelegenheid.

Klik hier voor een gecoördineerde versie van het Brussels gemeentelijk kieswetboek als gewijzigd door de ordonnantie van 16 december 2011 en de ordonnantie van 12 juli 2012. Om de gewijzigde artikels snel herkenbaar te maken, staan de aangebrachte wijzigingen in het vet weergegeven. Door in de inhoudsopgave te klikken op de paginanummers gaat u rechtstreeks naar het deel van het document dat u wil raadplegen.