logo

Niet-Europeanen

Niet-Europeanen

Source: univ. Tours – France

 

De inschrijvingen als kiezer zijn afgesloten op 31 juli 2012.

Iedere onderdaan van een staat buiten de Europese Unie, die al minstens vijf jaar in België verblijft, mag stemmen indien hij voldoet aan de kiesvoorwaarden en zich vooraf als kiezer ingeschreven heeft.

Welke voorwaarden dienen vervuld te zijn ?

  • Gedurende 5 jaar ononderbroken verblijven in België (en hiervoor een wettige verblijfsvergunning kunnen voorleggen) ;
  • Op 1 augustus 2012 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van een gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Indien een kiezer  tussen 1 augustus 2012 en 12 oktober 2012 verdwijnt uit het bevolkingsregister van een Belgische gemeente, wordt hij geschrapt van de kiezerslijst ;
  • Minstens 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2012 ;
  • Zich op 14 oktober 2012 niet in een van de gevallen van uitsluiting of opschorting van het stemrecht bevinden;
  • De inschrijving op de kiezerslijst van de gemeente aanvragen en een verklaring afleggen waarmee u er zich toe verbindt de Grondwet, de wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.

Is stemmen verplicht?

Zodra uw inschrijving geldig is verklaard, staat u op de kiezerslijst. Dus moet u zoals iedere Belgische burger gaan stemmen. Door dit stemrecht niet uit te oefenen, stelt u zich bloot aan sancties. Indien u werkelijk verhinderd bent om persoonlijk te gaan stemmen, kan u uw stem uit laten brengen door een vertrouwenspersoon. Dat is het zogenaamde stemmen bij volmacht.

 

Ook hier blijft de erkenning in de hoedanigheid van kiezer geldig zolang de betrokkene blijft voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden of zolang hij niet heeft afgezien van zijn bevoegdheid van kiezer ongeacht de gemeente waar hij zijn hoofdverblijf in België gevestigd heeft. Zo behoud de geïnteresseerde die zijn aanvraag reeds ingediend had en de goedkeuring van zijn hoedanigheid als kiezer bekomen had voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen, deze hoedanigheid van kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 en de volgende.