logo

Belgen

Belgen

Iedere Belg die voldoet aan de wettelijke voorwaarden, is stemplichtig. Er dient vooraf geen enkele stap ondernomen te worden.

Welke voorwaarden moeten vervuld zijn ?

  • Belg zijn, uiterlijk op 1 augustus 2012. De wijze waarop de Belgische nationaliteit werd verworven, doet niet terzake. Indien een kiezer de Belgische nationaliteit verliest tussen 1 augustus en 14 oktober 2012, wordt hij geschrapt van de kiezerslijst ;
  • Minstens 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2012 ;
  • Op 1 augustus 2012 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van een gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Indien een kiezer verdwijnt uit het bevolkingsregister van een Belgische gemeente tussen 1 augustus 2012 en 14 oktober 2012, wordt hij geschrapt van de kiezerslijst ;
  • Zich op 14 oktober 2012 niet in een van de gevallen van uitsluiting of opschorting van het stemrecht bevinden.

Welke formaliteiten moeten vervuld worden?

Belgen hoeven vooraf geen enkele stap te ondernemen. Indien u als Belg aan de voorwaarden voldoet, ontvangt u automatisch een oproepingsbrief.

Is stemmen verplicht?

Iedere Belgische burger die aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet, is stemplichtig. Door dit recht niet uit te oefenen, stelt u zich bloot aan sancties. Indien u werkelijk verhinderd bent om persoonlijk te gaan stemmen, kan u uw stem uit laten brengen door een vertrouwenspersoon. Dat is het zogenaamde stemmen bij volmacht.