logo

Europeanen

Europeanen

 

De inschrijvingen als kiezer zijn afgesloten op 31 juli 2012.

Iedere onderdaan van een Lidstaat van de Europese Unie mag stemmen indien hij aan de kiesvoorwaarden voldoet en zich vooraf als kiezer ingeschreven heeft.

Wie zich ingeschreven heeft voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen, moet zich niet opnieuw inschrijven als kiezer voor de verkiezingen van 2012.

Welke voorwaarden moeten vervuld zijn ?

  • Onderdaan zijn van een van de overige 26 Lidstaten van de Europese Unie (Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Slovenië, Spanje, het Verenigd Koninkrijk, de Tsjechische Republiek, Zweden) ;
  • Minstens 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2012 ;
  • Op 1 augustus 2012 ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of in het vreemdelingenregister van een gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Indien een kiezer  tussen 1 augustus 2012 en 12 oktober 2012 verdwijnt uit het bevolkingsregister van een Belgische gemeente , wordt hij geschrapt van de kiezerslijst ;
  • De inschrijving op de kiezerslijst van de gemeente aanvragen, ook al is men al opgenomen in de kiezerslijst voor de verkiezing van het Europese Parlement ;
  • Als u daarentegen al ingeschreven was in een Brusselse gemeente voor een voorgaande gemeenteraadsverkiezing, moet u dat niet meer doen en moet u gaan stemmen (ter herinnering: in België is stemmen verplicht) en ;
  • Zich op 14 oktober 2012 niet in een van de gevallen van uitsluiting of opschorting van het stemrecht bevinden.

Is stemmen verplicht?

Wie zich ingeschreven heeft voor deze of voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen, is net als iedere Belgische burger stemplichtig. Door dit stemrecht niet uit te oefenen, stelt u zich bloot aan sancties. Indien u werkelijk verhinderd bent om persoonlijk te gaan stemmen, kan u uw stem uit laten brengen door een vertrouwenspersoon. Dat is het zogenaamde stemmen bij volmacht.

 

De erkenning in de hoedanigheid van kiezer blijft geldig zolang de betrokkene blijft voldoen aan de kiesbevoegdheidsvoorwaarden of zolang hij niet heeft afgezien van zijn bevoegdheid van kiezer ongeacht de gemeente waar hij zijn hoofdverblijf in België gevestigd heeft. Dit wil dus zeggen dat de Europese burger die voor de vorige gemeenteraadsverkiezingen reeds zijn aanvraag heeft ingediend en erkend is als kiezer, ook voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 automatisch erkend zal worden als kiezer. In dat geval moet hij dus geen nieuwe aanvraag meer indienen.