logo

Hoe stelt men zich kandidaat?

Hoe stelt men zich kandidaat?

Artikel 23 van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek bepaalt dat de voordracht van de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen moet ondertekend worden door:

  • hetzij ten minste twee uittredende gemeenteraadsleden;
  • hetzij:
    • ten minste 100 gemeenteraadskiezers in gemeenten van 20.000 inwoners en meer;
    • ten minste 50 gemeenteraadskiezers in gemeenten met minder dan 20.000 inwoners.

Er dient echter te worden opgemerkt dat er op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest geen gemeenten met minder dan 20.000 inwoners meer zijn.

(bijlage bij het ministerieel besluit van 15 maart 2012 tot vaststelling per gemeente van de bevolkingscijfers op 31 december 2011)

 BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST  1.132.781 
 ARRONDISSEMENT BRUSSEL-HOOFDSTAD  1.132.781
 Anderlecht  110.943
 Oudergem   31.904
 Sint-Agatha-Berchem  22.876
 Brussel  165.048
 Etterbeek   45.408
 Evere  36.938
 Vorst  52.741
 Ganshoren  23.353
 Elsene  83.295
 Jette  48.755
 Koekelberg   20.583
 Sint-Jans-Molenbeek  93.279
 Sint-Gillis  48.940
 Saint-Joost-ten-Node  26.902
 Schaarbeek   126.393
 Ukkel  79.498
 Watermaal-Bosvoorde  24.288
 Sint-Lambrechts-Woluwe  51.688
 Sint-Pieters-Woluwe  39.949

De kandidaturen worden aan de voorzitter van het hoofdbureau van de gemeente overhandigd op de negenentwintigste of de achtentwintigste dag voor de verkiezingen (in casu zaterdag 15 september 2012 of zondag 16 september 2012 tussen 13 en 16 uur). De gemeente bevestigt de hoedanigheid van kiezer van de ondertekenaars van de akte van voordracht door het aanbrengen van het gemeentezegel op deze akte.

De voordrachtsakte vermeldt de naam, de voornamen, de geboortedatum, het geslacht, het beroep, het identificatienummer en de hoofdverblijfplaats van de kandidaten en, in voorkomend geval, van de kiezers die hen voordragen en ze vermeldt eveneens het letterwoord of logo waarin is voorzien bij artikel 22bis van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek, en dat bovenaan de kandidatenlijst op het stemscherm moet staan. Het letterwoord of logo van de lijst staat eveneens duidelijk vermeld op elke bladzijde waarop handtekeningen van voordragende kiezers voorkomen. De identiteit van de vrouwelijke kandidaat die gehuwd of weduwe is, mag voorafgegaan of gevolgd worden door de naam van haar echtgenoot of overleden echtgenoot.

De niet-Belgische kandidaten van de Europese Unie voegen bij de akte van aanvaarding van hun kandidaatstelling een eigenhandig geschreven en ondertekende verklaring met vermelding van nationaliteit en adres van hun hoofdverblijfplaats.

Tevens verklaren ze:

  • in een andere lidstaat van de Europese Unie geen ambt of mandaat uit te oefenen dat gelijkwaardig is met dat van gemeenteraadslid, schepen of burgemeester;
  • in een andere lidstaat van de Europese Unie geen functies uit te oefenen die, naar Belgische normen, onverenigbaar, zijn met het ambt van gemeenteraadslid, schepen of burgemeester ( vb. Gouverneur, arrondissementscommissaris of politie-ambtenaar: artikel 71 nieuwe gemeentewet).
  • op de datum van de verkiezing niet ontheven of geschorst te zijn van het verkiesbaarheidsrecht in hun Staat van herkomst.