logo

De gemeente

De gemeente

Anderlecht Ganshoren Sint-joost-ten-Node Ukkel
OUDERGEM Elsene Sint-Gillis Watermaal-Bosvoorde
Sint-agatha-berchem Jette Brussels Hoofdstedelijk Gewest Sint-Lambrechts-Woluwe
Etterbeek Koekelberg Sint -Pieters-Woluwe
Bruxelles Vorst
Evere Sint-Jans-Molenbeek Schaerbeek

De gemeenten spelen een zeer belangrijke rol in ons dagelijkse leven. Samen met de OCMW’s en de politiezones zijn ze het machtsniveau het dichtst bij de burger. Door hun nabijheid en hun terreinkennis, hebben ze een rechtstreekse en tastbare invloed op onze onmiddellijke omgeving.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest telt 19 gemeenten.

Bevoegdheden

De gemeenten hebben een dubbele functie.

Enerzijds zijn ze ondergeschikte plaatselijke besturen: ze worden belast met de uitvoering van bepaalde beslissingen die door andere machtsniveaus worden genomen.

Anderzijds zijn ze zelfstandige politieke overheden, met een eigen beslissingsmacht: het staat hen vrij initiatieven te nemen voor zover de betrokken materie niet uit hun bevoegdhedenpakket wordt geweerd door de Grondwet, wetten of ordonnanties.

De gemeenten vervullen dus een aantal verplichte opdrachten, die voor elke Belgische gemeente dezelfde zijn, en facultatieve opdrachten, die specifiek zijn voor elke gemeente. De gemeenten staan onder het administratieve toezicht van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Onder de verplichte opdrachten van de gemeenten vindt men: de organisatie van het gemeentelijk basisonderwijs, het bijhouden van de registers van de burgerlijke stand, het dekken van de tekorten van erkende plaatsen waar erediensten worden gehouden, het opstellen van de kieslijsten, de ordehandhaving, het onderhoud van de wegen in de gemeente, …

Alle andere activiteiten van de gemeenten zijn facultatieve opdrachten, vooral met betrekking tot ander onderwijs dan het basisonderwijs, huisvesting, toerisme, bevordering van de economische bedrijvigheid, culturele activiteiten.

Politieke organen

Elke gemeente heeft een vergadering van verkozenen: de Gemeenteraad, en een uitvoerend orgaan: het College van Burgemeester en Schepenen.

De Gemeenteraad bestaat uit rechtstreeks verkozenen (de gemeenteraadsleden), wier aantal afhankelijk is van het aantal inwoners van de gemeente. De gemeenteraadsverkiezingen vinden om de zes jaar plaats op de tweede zondag van oktober.

De Burgemeester wordt benoemd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering. De Burgemeester zit het College en de Gemeenteraad voor. De burgemeester heeft ook specifieke bevoegdheden, vooral inzake veiligheid en ordehandhaving. De gemeenten vallen onder de Nieuwe Gemeentewet. Sinds 1 januari 2002 is het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevoegd voor het regelen van de werking en de organisatie van de gemeenten.

Administratie

De gemeenten vervullen hun opdracht met behulp van de gemeentelijke administratie. De Gemeentesecretaris staat aan het hoofd van alle personeelsleden die bij deze administratie werken.

Mijn gemeente in cijfers

Leer uw gemeente beter kennen dankzij enkele cijfers. Hier vindt u informatie over de verkiezingen maar ook nog andere interessante gegevens.

Op de website van de FOD Binnenlandse Zaken  (http://www.ibz.rrn.fgov.be) vindt u statistieken over het aantal potentiële kiezers in elke gemeente, en over het aantal mannen en vrouwen die er wonen. Op de website van het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA) vindt u nog andere gewestelijke en gemeentelijke statistieken (http://www.bisa.irisnet.be).