logo

Stembureaus

Stembureaus

Formulier F1: Schuldvorderingsverklaring voor de reiskosten van de leden van de kiesbureaus. U vindt hier het excel-document.

---

Formulier R2: Referentiestemmen (geautomatiseerd stemsysteem). U vindt hier het word-document.

Formulier R2bis: Referentiestemmen (elektronisch stemsysteem). U vindt hier het word-document.

Formulier R3: Proces-verbaal van de verkiezing en twee bijlagen. U vindt hier het word-document.

Model van formulier R3 bij de elektronische stemming: dit document wordt opgemaakt vanaf de voorzitterscomputer. Het wordt hier ten titel van voorbeeld weergegeven zodat de leden van het bureau er zich vertrouwd mee kunnen maken.

Formulier R4: Lijst voor de betaling van het presentiegeld aan de leden van het stembureau. U vindt hier het word-document.

Formulier R5: Opgave van de op de kiezerslijsten voorkomende kiezers die niet aan de verkiezing hebben deel genomen. U vindt hier het word-document.

Formulier R6: Opgave van de kiezers die tot de stemming werden toegelaten, ofschoon niet ingeschreven op de kiezerslijsten van het stembureau. U vindt hier het word-document.